امکانات ما

 • مجهز به دستگاه هایHOIST & PRECOR
 • تهویه مناسب و دستگاه های تصفیه هوا
 • بدنسازی و ورزش های گروهی
 • دستگاه آنالیز بدن و مشاوره پزشکی (رایگان)
 • سونا خشک،سونا بخار (رایگان)
 • جکوزی (رایگان)
 • ماساژ و حمام سنتی
 • کمد های VIP
 • بوفه مجهز به انواع غذاهای رژیمی
 • پارکینگ مسقف (رایگان)
 • کتابخانه (رایگان)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9